Starszy Programista Java Warszawa.

Kategoria: Programista

Typ umowy: Umowa o pracę

Wymiar: Pełny etat

Stawka: 0zł - 0zł / Całość


Szczegóły oferty:

Pentacomp Systemy Informatyczne SA jest producentem rozwiązań informatycznych i dostawcą profesjonalnych usług IT dla dużych przedsiębiorstw i sektora publicznego.
Nasz sukces opiera się na zaangażowaniu niemal 400 wyjątkowych osób. Wiele z nich jest z nami od początku istnienia firmy, czyli od 25 lat. Dziś są mentorami dla tych, którzy w Pentacompie stawiają swoje pierwsze kroki.
Zgodnie z naszym hasłem Think. Feel. Innovate – myślimy, czujemy i doskonale wiemy, że zgrany zespół jest źródłem naszej siły i rozwoju! 
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Starszy Programista Java
Miejsce pracy: Warszawa

Wyzwania dla Ciebie:

- projektowanie, wytwarzanie i integrowanie aplikacji biznesowych w technologii Java (full-stack)
- proponowanie struktury prac projektowych i szacowanie ich pracochłonności
- współudział w projektowaniu architektury wytwarzanych rozwiązań              
- komunikacja z klientem (uzgodnienia techniczne w ramach realizowanych projektów)
- poprawa błędów oprogramowania utrzymywanego u klientów
- automatyzacja i optymalizacja procesu wytwórczego
- wkład w rozwój zespołu poprzez dzielenie się wiedzą i pomysłami              
- aktywny udział w SPM, przeglądy kodu, dokumentowanie kodu, konfiguracja środowisk wytwórczych i testowych

Czego oczekujemy:

- minimum 5-letniego doświadczenia w tworzeniu rozwiązań opartych o język Java
- praktycznego doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych u klientów
- umiejętności oceny złożoności systemu i pracochłonności projektu
- umiejętności projektowania i analizy systemu pod kątem wydajności (na poziomie aplikacyjnym i bazodanowym) oraz bezpieczeństwa
- doświadczenia we współpracy z klientem na poziomie wsparcia analitycznego oraz technicznego
- doświadczenia w pracy z systemami wymagającymi wysokiej dostępności
- znajomości nowoczesnych sposobów projektowania systemów, np. Mikrousługi (mikroserwisy), DDD
- znajomości Spring, Spring Boot, Hibernate, integracji (REST, SOAP, AMQP), konteneryzacji (Docker, Kubernetes)
- doświadczenia z pracą z różnorodnymi silnikami baz relacyjnych (w tym Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL)
- doświadczenia z budową warstwy frontendowej aplikacji zarówno w technologiach Java (Thymeleaf, JSF), jak i Js (React, Angular)
- doświadczenia w zakresie optymalizacji procesu wytwórczego poprzez automatyzację (w tym środowiska ciągłej integracji)
- praktycznego doświadczenia w budowaniu skutecznych testów aplikacji (Spock, JUnit)
- znajomości standardowych narzędzi pracy developerskiej (Git, Jira, JetBrains IntelliJ IDEA)               

Oferujemy:

okazję do współpracy z najlepszymi ekspertami
elastyczny czas pracy
możliwość wyboru formy zatrudnienia
kulturę otwartych drzwi
brak dresscode’u
opiekę medyczną
karnet sportowy
świeże owoce
dobrą kawę
zniżki na lunch w wybranych punktach Blue City
przestrzeń relaksu
imprezy integracyjne i akcje motywacyjne
udział w szkoleniach i konferencjach
miejsce parkingowe
świetną atmosferę

 
 
 
 

Aplikuj

Informujemy, iż wypełniając powyższy formularz rekrutacyjny oraz załączając swoje CV wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w przedmiotowym formularzu oraz CV, przez Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000282983, REGON: 012872179, NIP: 1181242640, kapitał zakładowy: 1 049 010,00 zł (wpłacony w całości), zwana dalej „Pentacomp”;
- Pentacomp zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected] lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych, o którym mowa w pkt 1;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

- Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą posiadać podmioty działające w imieniu i na zlecenie Pentacomp, w związku z prowadzonym procesem rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody w związku z prowadzeniem przyszłych rekrutacji, przy czym dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w do celów o których mowa w pkt 3;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
- Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;
- W oparciu o podane dane osobowe osób, Pentacomp nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO;
- Pani/Panu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.