Program Stażowy Fabryka Talentów - Dział Logistyki Pruszków.

Typ umowy: -

Wymiar: -

Stawka: 0zł - 0zł / Całość


Szczegóły oferty:

Program Stażowy Fabryka Talentów - Dział Logistyki
Miejsce pracy: Fabryka L’Oréal (Kanie, okolice Pruszkowa)

Aplikuj i już dziś stań się częścią zespołu najwyższej klasy specjalistów!
Dzięki temu:

- rozwiniesz swoje umiejętności w innowacyjnych projektach u lidera rynku
- poznasz najwyższe standardy kultury pracy
- staniesz się częścią wyjątkowej organizacji, która mimo bycia częścią międzynarodowej grupy, zachowała atmosferę rodzinnej firmy
- za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie i pakiet benefitów

...o transport też nie musisz się martwić - zapewniamy bezpłatny dojazd do Fabryki :) 
Podczas Stażu w Dziale Logistyki będziesz:

- brać udział w projektach logistycznych
- wspierać dział w procesie ewaluacji dostawców
- aktualizować parametry systemu SAP
- współpracować z Centralą we Francji oraz zagranicznymi dostawcami
- przygotowywać dokumentację do audytów
- rozwijać swoją wiedzę w łańcuchu dostaw, planowania opakowań

Żeby odnieść sukces na stażu i razem z nami kreować innowacyjne rozwiązania w branży FMCG, potrzebne jest:

- status studenta/tki lub absolwenta/tki studiów wyższych
- dobra znajomość MS Excel
- mile widziane doświadczenie w pracy w SAP
- dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
- chęć do nauki i rozwoju
- inicjatywa i zaangażowanie
- skrupulatność i zdolności analityczne
- umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku
- otwartość i komunikatywność

Brzmi fajnie? Aplikuj! Przekonasz się, że w rzeczywistości jest jeszcze lepiej!
Oferujemy:

- roczny staż przy wsparciu Mentora
- ciekawe i ambitne zadania
- możliwość rozwoju w strukturach Grupy L’Oréal
- wynagrodzenie 
- pakiet benefitów
- dojazd do fabryki

 
Wyślij CV za pomocą przycisku Aplikuj teraz

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie do cv następujących zgód:
 
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na Program Stażowy Fabryka Talentów - Dział Logistyki.
 
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie.
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy [email protected] Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.