Czym jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia to istotny dokument - zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. To umowa cywilnoprawna, która stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie zarówno dla jednej, jak i dla drugiej ze stron. W ten sposób pracodawca zapewnia pracownika, że praca będzie na niego czekała. A pracownik - że faktycznie pracę podejmie. Przyjrzyjmy się bliżej promesie zatrudnienia. 

Co musi zawierać promesa? 

Promesa jest regulowana przepisami prawa cywilnego i powinna zawierać takie informacje jak dane obu stron umowy, miejsce wykonywania obowiązków, wysokość wynagrodzenia za pracy, termin zawarcia umowy i wymiar pracy. Opcjonalnie określa się również wysokość odszkodowania w razie złamania warunków umowy. To bardzo istotne, aby wiedzieć, że w ogóle istnieje coś takiego jak promesa. Jest to bowiem pewnego rodzaju zabezpieczenie. 

Po co spisywać promesę? 

Potwierdzenie takie może być istotne w przypadku pozwolenia na pobyt za granicą. Pracodawca wystawia taką promesę i dzięki temu mamy potwierdzenie, że będziemy podejmować się pracy za granicą. 

Istotna jest również w takich przypadkach, kiedy pracodawca chce przyjąć nas do pracy. Promesa jest dla niego zapewnieniem, że po okresie wypowiedzenia przystąpimy do wykonywania obowiązków w nowej firmie. Jednocześnie jest również pewnego rodzaju zapewnieniem dla pracownika, że będzie na niego czekało stanowisko pracy. 

Co ciekawe - promesa może również okazać się pomocna w przypadku, kiedy chcemy uzyskać kredyt na kilka lat np. hipoteczny. Jeśli mamy podpisaną umowę na czas określony to bank może nam nie chcieć udzielić kredytu. Jednak jeśli dostaniemy promesę, że po tym czasie nastąpi zatrudnienie na czas określony - bank dostanie zapewnienie od pracodawcy, że faktycznie praca w danej firmie będzie miała ciąg dalszy, a to znaczy, że nadal będziemy wypłacalni. Wtedy najpewniej dostaniemy kredyt. 

Co grozi za zerwanie promesy? 

Jeśli została określona w umowie wysokość odszkodowania - tyle właśnie musi wypłacić jedna strona drugiej stronie. Jeśli jednak nie ma określonej kwoty - pracodawca albo pracownik może żądać odszkodowania. Należy pamiętać, że mamy na to rok od momentu podpisania umowy - później roszczenie ulega przedawnieniu. Jeśli nie chcemy odszkodowania, ale zależy nam na pracy - możemy ubiegać się o zatrudnienie w firmie.