Jak liczymy okres wypowiedzenia?

Nadchodzi taki moment w życiu każdego człowieka, że postanawia zmienić pracę. Czasami z powodu lepszego dojazdu, niekiedy z powodu lepszych warunków finansowych... I wie, że musi zanieść papier z wypowiedzeniem do swojego pracodawcy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wypowiedzenie nie działa od już, a wiele zależy od jego okresu. Jak liczyć okres wypowiedzenia? 

Okres wypowiedzenia - tygodnie 

W przypadku, jeśli nasz okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie - należy wiedzieć, że po złożonym wypowiedzeniu, jego okres rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę po jego złożeniu. To oznacza, że jeśli np. złożyliśmy swoje wypowiedzenie w środę 03.02.2021 roku, to dwa tygodnie zaczną liczyć się od niedzieli 07.02.2021 roku i zakończy się dwa tygodnie później, czyli w sobotę 20.02.2021 roku. 

Okres wypowiedzenia - miesiące 

Jeśli mamy miesiąc lub trzy miesiące wypowiedzenia to nasze wypowiedzenie powinno być złożone przed pierwszym dniem miesiąca, aby nabrało swojego biegu w nadchodzącym miesiącu. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się bowiem w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Koniec następuje w ostatnim dniu miesiąca. Nie ma tu znaczenia czy miesiąc ma 30, 28 czy 31 dni. 

Jeśli chcemy odejść do końca lutego 2021 roku i mamy miesiąc wypowiedzenia, powinniśmy swoje wypowiedzenie złożyć 31 stycznia 2021 roku. Jeśli mamy trzy miesiące wypowiedzenia i złożymy wypowiedzenie 31 stycznia 2021 roku, to będziemy zobowiązani pracować do końca kwietnia 2021 roku. 

Jeśli zagapicie się i złożycie swój dokument np. 01 lutego 2021 roku to okres wypowiedzenia zaczyna się dopiero 01 marca 2021 roku. 

Są oczywiście różne przypadki, kiedy pracodawca i pracownik dogadają się w sprawie ewentualnego wcześniejszego odejścia. Ponadto czasami przymykają oko na to, kiedy dokładnie składa się wypowiedzenie. Zależy to od wielkości firmy i zasad, które tam panują.